Bi.Bran (BioBran) - jak stosować?

W związku z pytaniami Klientów podajemy sposób proponowanego przyjmowania preparatu Bi.Bran.

BioBran - porcjowanie


BioBran jest nietoksyczny i pozbawiony działań ubocznych, dlatego też porcjowanie zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta. Powinno być zawsze konsultowane z lekarzem prowadzącym. W prewencji stosowane są długoterminowo mniejsze porcje, a przypadku trwającej konwencjonalnej terapii onkologicznej większe porcje. Duże porcje można podawać szczególnie w przypadku chorób onkologicznych, aby przezwyciężyć przykre skutki zabiegów chemioterapii, radioterapii lub po operacji. Nie ma jednolitego schematu używania BioBranu. Dotychczasowe doświadczenia i badania kliniczne pozwalają na uproszczenie tego schematu w sposób następujący:

1. Prewencja
Porcja podtrzymująca (dla prewencyjnego wzmocnienia układu odpornościowego) 500-1000 mg (2 tabletki lub 1/2 do 1 torebki) codziennie przez okres dwu do trzech miesięcy. Poprawa funkcji układu odpornościowego utrzymuje się przez następne 2 - 3 miesiące, po tym okresie kuracja powinna być powtórzona.

2. Operacja
W celu szybkiego wzmocnienia systemu immunologicznego (np. przed operacją onkologiczną) należy zwiększyć porcję do 3 g dziennie (12 tabletek lub 3 torebki) przynajmniej na 10 dni przed operacją. Po operacji, bez stosowania chemioterapii, porcje mogą być zmniejszone do 1 g dziennie (4 tabletki lub 1 torebka).

3. Chemioterapia, radioterapia
Przynajmniej na 10 dni przed pierwszym cyklem chemioterapii bądź radioterapii, należy zwiększyć porcję do 3 g dziennie (12 tabletek lub 3 torebki). Porcja ta winna być utrzymana przez cały okres leczenia cytostatycznego. Pomiędzy poszczególnymi cyklami wskazane jest zmniejszenie porcji BioBranu do 1 g dziennie (4 tabletki lub 1 torebka). Po skończeniu terapii onkologicznej wskazane jest dalsze stosowanie porcji prewencyjnej w ilości 500 mg dziennie.


Porcjowanie należy każdorazowo konsultować z lekarzem prowadzącym.
Informacja oparta na materiałach uzyskanych od polskiego dystrybutora preparatu.