Właściwości substancji pochodzących z rośliny Morinda citrifolia

maj 21 2020

Właściwości substancji obecnych w Morinda citrifolia


noni właściwościW surowcach pochodzących z rośliny Morinda citrifolia zidentyfikowano dotąd ponad 150 związków chemicznych o działaniu odżywczym i farmakologicznym. Substancje te zostały oznaczone w tkankach owoców, w liściach, pędach i w korzeniu występującego naturalnie m.in. na Tahiti krzewu, z którego owoców jest tłoczony sok noni. Pośród szeregu dobroczynnych oddziaływań o szerokim spektrum należy wymienić działanie antybakteryjne zaobserwowaen w trakcie badań nad w/w surowcami. Badania nad własnościami przeciwbakteryjnymi związków występujących w Morinda citrifolia zaczęto prowadzić już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku na Uniwersytecie Hawajów (USA).

 

Jakie rodzaje bakterii są podatne na działanie związków chemicznych obecnych w Morinda Citrifolia?

Szereg badań laboratoryjnych wykazał, że zawarte w różnych częściach rośliny Morinda Citrifolia substancje wykazują skuteczność w zwalczaniu następujących szczepów bakterii:

  • Helicobacter pylori – wywołująca chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy,

  • Pseudomonas aeruginosa – pałeczka ropy błękitnej odpowiedzialna za duży odsetek zakażeń wewnątrzszpitalnych,

  • Staphylococcus aureus – gronkowiec złocisty wywołujący m.in. czyraki, ropnie, jęczmienie, zapalenie sutka, zapalenie tchawicy i szereg zakażeń układowych,

  • Escherichia coli – pałeczka okrężnicy mogąca wywoływać zapalenia pęcherza moczowego, posocznicę, biegunki, szpitalne zapalenia płuc a nawet sepsę,

  • Shigella paradys BH i Shigella paradys III-Z – bakteria wywołująca czerwonkę,

  • Salmonella typhosa, Salmonella montevideo, Salmonella schotmuelleri – bakterie wywołujące zatrucia pokarmowe z wysoką gorączką i o gwałtownych przebiegu.

W leczeniu większości infekcji wyżej wymienionymi drobnoustrojami stosuje się odpowiednie antybiotyki. Być może wyekstrahowane z tej rośliny związki mogą stać się alternatywą bądź uzupełnieniem takiej terapii. Być może w powyższych przypadkach mogły by być stosowane pomocniczo w terapii antybiotykami.

 

 

Na podstawie:
„Zielony agent ochrony” Dorota Kilian - „Moda na zdrowie” nr 4 kwiecień 2010,

"The Antibacterial Properties of Some Plants Found in Hawaii"  - Bushnell, Fukuda, Makinodan - University of Hawaii at Manoa

maj  21